Wordt mijn aanvraag voor een aanmoedigingspremie al behandeld?

Hebt u een aanvraag ingediend voor een aanmoedigingspremie?

Online aanvragen worden binnen een termijn van vier weken verwerkt en definitief beoordeeld. U hebt bovendien een ontvangstmelding gekregen toen de dienst uw premieaanvraag ontving.

Aanvragen op papier (via e-mail of via de post) duren langer. Bekijk hieronder welke dossiers de dienst op dit moment verwerkt.

 

Op 18 september 2018 verwerkt de dienst de dossiers die zijn aangekomen rond

 
     
Privésector 9 juli  
Socialprofitsector 5 juli  

Onvolledige aanvragen zullen een langere doorlooptijd hebben (nodig voor het opvragen, ontvangen en verwerken van bijkomende gegevens of documenten). Vermeld zeker het dossiernummer en de naam van de dossierbehandelaar als u bijkomende informatie moet opsturen. Zo kan dit sneller aan uw dossier toegevoegd worden.

U ontvangt altijd een mail of een brief van de dienst als

  • uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd (dus na de definitieve beslissing)
  • als uw dossier onvolledig is.