Ik heb mijn aanvraag te laat ingediend bij mijn werkgever. Verlies ik mijn recht op betaald educatief verlof?

U moet de aanvraag voor betaald educatief verlof in principe tegen 31 oktober aan uw werkgever overhandigd hebben. Bij inschrijving na 31 oktober of bij inschrijving voor een opleiding die begint na 31 oktober of als u tijdens één schooljaar van werkgever verandert, moet u uw aanvraag indienen ten laatste vijftien dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.

Als u de indieningstermijn niet naleeft, kan uw werkgever het aantal uren betaald educatief verlof beperken. Bovendien moet u zich dan mogelijk inpassen in de al opgemaakte planning in het bedrijf.

 

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Recht op betaald educatief verlof

Hoe en wanneer