Een arbeidshandicap laten erkennen bij de VDAB

Een arbeidshandicap is een mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aandoening. Wie een arbeidshandicap heeft, heeft het vaak moeilijk om werk te vinden of zijn werk uit te voeren. Enkele voorbeelden van een arbeidshandicap zijn autisme, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronische-vermoeidheidssyndroom ...

De VDAB beslist of uw aandoening erkend wordt als arbeidshandicap of niet. Als de VDAB uw arbeidshandicap erkent, dan hebt u recht op gespecialiseerde begeleiding. U kunt bovendien financiële tegemoetkomingen krijgen die u helpen om werk te vinden of om uw job beter uit te voeren.

Procedure

  • Vraag aan uw arts om een schriftelijke verklaring waarin hij vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is.
  • Verzamel andere bewijsstukken die uw arbeidshandicap aantonen, zoals medische attesten, verklaringen van uw school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap …
  • Bent u werkzoekende? Neem contact op met de VDAB. Een consulent zal u uitnodigen voor een gesprek. Als de consulent vindt dat u in aanmerking komt voor een erkenning, dan zal hij voor u een erkenningsaanvraag indienen en u daarna laten weten of uw aanvraag goedgekeurd is of niet.
  • Bent u werknemer of zelfstandige? Download het formulier Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Vul in, onderteken het en stuur het samen met uw bewijsstukken via de post op naar de dienst arbeidshandicapspecialisatie van de provincie waar u woont. Die dienst zal u via een brief laten weten of u al dan niet recht hebt op de maatregelen die u in uw aanvraag hebt aangevinkt.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB, dan kunt u binnen 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier ‘Gemotiveerd verzoek heroverweging’ in en bezorg het aan de dienst arbeidshandicapspecialisatie van uw provincie.

Voor alle informatie over de erkenning van uw arbeidshandicap en de tewerkstellingsondersteunende maatregelen, kunt u terecht bij de VDAB op het nummer 0800 30 700 of in de Werkwinkel.

Meer informatie

Contact

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Adres
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Keizerslaan 11
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 30 700
Fax
02 506 15 90
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 19:00

Vanuit het buitenland is er het betalend nummer: +32 2 508 38 11.