Pleegzorgverlof

Een pleegouder met arbeidscontract kan per kalenderjaar zes dagen pleegzorgverlof opnemen. Met dat verlof kunt u verplichtingen nakomen en opdrachten vervullen die verband houden met de plaatsing in uw gezin van een minderjarige of een persoon met een handicap.

Het gaat om zes dagen pleegverlof per pleeggezin. Dus als beide pleegouders werknemer zijn, moet u onderling afspreken hoe u het verlof onder elkaar verdeelt. Het aantal pleegkinderen of pleeggasten in uw gezin speelt geen rol.

Voorwaarden

Alle werknemers in de privésector en alle contractuele personeelsleden in de openbare sector en in het onderwijs kunnen pleegzorgverlof opnemen. Statutaire ambtenaren en vastbenoemde leden van het onderwijspersoneel kunnen het best contact opnemen met hun personeelsdienst.

U moet als pleegouder aangesteld zijn door:

  • de rechtbank
  • een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg
  • de dienst voor jeugdwerking of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.

U kunt het pleegzorgverlof opnemen voor:

  • alle soorten van zittingen bij gerechtelijke en administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • alle contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of met derden die belangrijk zijn voor het pleegkind en de pleeggast
  • alle contacten met de dienst voor pleegzorg.

Procedure

U moet uw werkgever minstens twee weken vooraf op de hoogte brengen dat u van plan bent afwezig te blijven van uw werk in het kader van uw pleegzorgverlof. Als dat niet mogelijk is, moet u hem zo snel mogelijk waarschuwen.

U vraagt uw uitkering aan bij uw RVA-kantoor.

Bedrag

De RVA kent u een uitkering toe van 113,68 euro per afwezigheidsdag (indexering sinds 1 juni 2017). Dat bedrag is forfaitair: het is hetzelfde voor alle werknemers, ongeacht hun loon. De uitkering wordt één keer per maand betaald.

Meer informatie

Contact

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Adres
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 515 44 44
Contactpagina
http://www.rva.be/nl/contactformulier
Website

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Adres
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Anderlecht
België
Telefoon
02 233 41 11
Fax
02 233 44 88
E-mail
Website