Vakantie en vakantiegeld

Als u bediende bent, wordt uw vakantiegeld uitbetaald door uw werkgever. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw personeelsdienst.

Als u arbeider of kunstenaar met een contract bent, dan wordt uw vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door één van de bijzondere vakantiefondsen. U kunt dan ook op de website van de RJV uw vakantierekening online raadplegen en bepaalde persoonlijke gegevens aanpassen.

Als u in de openbare sector werkt, dan varieert het aantal vakantiedagen en de hoogte van uw vakantiegeld naargelang van de instelling waar u werkt:

Ook als u in het onderwijs werkt, hebt u recht op vakantiegeld. Pas afgestudeerde leerkrachten hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht op aanvullend vakantiegeld.

De regelgeving in verband met vakantie en vakantiegeld valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Op de website Socialezekerheid.be vindt u daarover meer informatie terug.

Meer informatie

Contact

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Adres
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
België
Telefoon
02 528 60 11
E-mail
Website

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Adres
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Warmoesberg 48
1000 Brussel
België
Telefoon
02 627 97 60
Fax
02 648 79 44
Contactpagina
http://www.rjv.be/nl/contactformulier
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 12:0013:00 - 15:45

Agentschap Overheidspersoneel

Adres
Agentschap Overheidspersoneel
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 50 30
Fax
02 553 50 28
E-mail
Website