Vakbonden en werkgeversorganisaties

De Belgische vakbonden staan in voor:

 • de vertegenwoordiging van de werknemers in bedrijven en in economische sectoren, bij arbeids- en loonsonderhandelingen:
  • onderhandeling op hoger niveau in sectorcomités
  • afsluiten van sectorale akkoorden na overleg met de werkgeversorganisaties
  • afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten na overleg met werkgeversorganisaties
 • de verdediging van de belangen van de werknemers:
  • onderhandelingen in ondernemingsraden via de vakbondsvertegenwoordigers
  • advies aan werknemers die vakbondslid zijn en ook aan anderen
 • de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen en inschakelingsuitkeringen.

Om een rol te mogen spelen in het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen, moeten de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties representatief zijn, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Representatieve organisaties zijn:

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers: VBO, UNIZO, UCM, Boerenbond.
 • Vertegenwoordigers van de werknemers: ACV, ACLVB, ABVV.

Voor meer informatie kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, meer bepaald bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Contact

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Adres
Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Ernest Blerotstraat 1
1070 Anderlecht
België
Telefoon
02 233 41 11
Fax
02 233 48 60
E-mail
Website

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

Adres
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
Koning Albertlaan 95
9000 Gent
België
Telefoon
09 222 57 51
Fax
09 221 04 74
E-mail
Website

Algemeen Belgisch Vakverbond

Adres
Algemeen Belgisch Vakverbond
Hoogstraat 42
1000 Brussel
België
Telefoon
02 506 82 11
Contactpagina
http://www.abvv.be/web/guest/vraag
Website

Algemeen Christelijk Vakverbond

Adres
Algemeen Christelijk Vakverbond
Haachtsesteenweg 579
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 246 31 11
Fax
02 246 30 10
Contactpagina
https://www.acv-online.be/acv-online/Systeem/formulieren/formulieren.html
Website

Unie van Zelfstandige Ondernemers

Adres
Unie van Zelfstandige Ondernemers
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 20 750
E-mail
Website

Verbond van Belgische Ondernemingen

Adres
Verbond van Belgische Ondernemingen
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel
België
Telefoon
02 515 08 11
Fax
02 515 09 99
E-mail
Website