Verlof zonder wedde

Verlof zonder wedde of onbetaald verlof is geen recht. U kunt alleen maar onbetaald verlof nemen als uw werkgever ermee akkoord gaat. In dat geval komt u beiden overeen de arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen en spreekt u af onder welke voorwaarden die schorsing gebeurt.

Tijdens uw verlof zonder wedde ontvangt u geen loon. U bent ook niet beschermd tegen ontslag. Hou er bovendien rekening mee dat een periode van verlof zonder wedde in principe niet meetelt voor de berekening van bijvoorbeeld uw vakantiedagen of uw eindejaarspremie, en gevolgen heeft voor uw ziekte- en invaliditeitsverzekering, uw werkloosheidsuitkering en uw pensioenrechten.

Voorwaarden

U hebt de goedkeuring van uw werkgever nodig.

Procedure

Er bestaat geen wettelijke procedure voor onbetaald verlof. Een mondelinge overeenkomst volstaat. Toch kunt u beter sluitende afspraken op papier zetten: hoe lang zult u afwezig blijven, mag u uw bedrijfswagen of uw laptop van het werk blijven gebruiken, mag uw werkgever uw hulp inroepen in bepaalde gevallen, enzovoort.

Meer informatie