Vlaams zorgkrediet - mogelijke cumulatie

U mag het Vlaams zorgkrediet cumuleren met:

 • een nevenactiviteit als loontrekkende.
  Let op: een nevenactiviteit of bijkomende activiteit is niet hetzelfde als een zelfstandige activiteit. Een nevenactiviteit is een job die zelf geen recht geeft op Vlaams zorgkrediet (bijvoorbeeld een job in de horeca). Het gemiddelde aantal werkuren in uw nevenaciviteit mag niet hoger zijn dan uw aantal werkuren in de openbare sector.
  De voorwaarde om te mogen cumuleren is dat u de nevenactiviteit
  • bij de start van het zorgkrediet al minstens 3 maanden uitoefent
  • niet uitbreidt tijdens de periode van Vlaams zorgkrediet.
 • een zelfstandige activiteit.
  Let op: een zelfstandige activiteit is niet hetzelfde als een nevenactiviteit als loontrekkende. U wordt als zelfstandige beschouwd vanaf de inschrijving als zelfstandige in de kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Iedereen die als zelfstandige is ingeschreven bij een sociale kas, wordt als zelfstandige beschouwd, ook als die persoon geen inkomsten uit die activiteit verkrijgt of de activiteit niet effectief uitoefent.
  U kunt uw uitkering maximaal 12 maanden lang cumuleren met uw zelfstandige activiteit, op voorwaarde dat u:
  • die zelfstandige activiteit bij de start van het zorgkrediet al minstens 3 maanden uitoefent.
  • die zelfstandige activiteit niet uitbreidt tijdens de periode van Vlaams zorgkrediet
  • uw gewone werk voltijds onderbreekt.
 • een overlevingspensioen: gedurende een periode van maximaal twaalf al dan niet opeenvolgende kalendermaanden. Als u uw overlevingspensioen al met een andere uitkering van de RVA combineert (of dat in het verleden al hebt gedaan), dan kunt u dat niet meer combineren met een Vlaams zorgkrediet.

Als u een bijkomende activiteit als loontrekkende of zelfstandige uitoefent, een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt of een pensioen krijgt, dan moet u dat melden op het ogenblik van uw aanvraag. Als u dat niet of te laat doet, zult u de ten onrechte uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen moeten terugbetalen.