Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide vreemdelingen

De Europese blauwe kaart is tegelijk een arbeidskaart én een verblijfskaart voor hoogopgeleide ‘derdelanders’ die in een EU-lidstaat willen komen verblijven en werken. Derdelanders zijn personen die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat of van Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Met de Europese blauwe kaart wil de Europese Unie het makkelijker maken hoogopgeleide derdelanders aan te trekken.

De Europese blauwe kaart heeft deze voordelen:

 • een versnelde toelatingsprocedure die ook voor bepaalde familieleden geldt;
 • de kaart is tegelijk een verblijfsvergunning en een arbeidskaart;
 • er zijn soepelere regels om terug te keren naar het land van herkomst zonder verlies van het statuut in België.

Voorwaarden

De werknemer moet:

 • een diploma hoger onderwijs bezitten voor studies van ten minste drie jaar. Dat diploma moet worden vertaald en voor eensluidend worden verklaard.
 • een arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde duur of voor een duur die gelijk of langer is dan één jaar.
 • een bruto jaarloon van minstens 51.494 euro verdienen (cijfer 2016).
 • geldige reisdocumenten kunnen voorleggen.
 • een ziekteverzekering hebben voor de periodes die niet worden gedekt door de rechten die voortvloeien uit zijn arbeidsovereenkomst.
 • als ongevaarlijk voor de openbare orde of de nationale veiligheid worden beschouwd.

Procedure

Om de Europese blauwe kaart te verwerven, moet er gelijktijdig een dubbele procedure worden gevolgd.

 • De betrokken buitenlandse onderdaan moet een aanvraag indienen:
  • bij de bevoegde consulaire diensten als hij zich nog in het buitenland bevindt,
  • of bij de vreemdelingendienst van zijn gemeente als hij al in België verblijft.
 • De werkgever die de betrokkene wil aanwerven, moet vooraf een voorlopige arbeidsvergunning aanvragen bij de Dienst Arbeidsmigratie die bevoegd is voor de plaats van tewerkstelling.

Uitzonderingen

De Europese blauwe kaart is niet van toepassing op sommige categorieën van buitenlanders, zoals gedetacheerde werknemers, onderzoekers, mensen met het statuut van langdurig ingezetene of seizoensarbeiders. Meer informatie vindt u op de website.

Meer informatie

Contact

Team arbeidskaarten Leuven

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Team arbeidskaarten Leuven
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
02 553 43 00
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:30

De weergegeven uren laten de telefonische bereikbaarheid zien.
De klantenloketten zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt het klantenloket beperkt tot maandag en donderdag. 

Team arbeidskaarten Gent

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Team arbeidskaarten Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 553 43 00
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:30

De weergegeven uren laten de telefonische bereikbaarheid zien.
De klantenloketten zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt het klantenloket beperkt tot maandag en donderdag. 

Team arbeidskaarten Antwerpen

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Team arbeidskaarten Antwerpen
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
België
Telefoon
02 553 43 00
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:30

De weergegeven uren laten de telefonische bereikbaarheid zien.
De klantenloketten zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt het klantenloket beperkt tot maandag en donderdag.