Als buitenlander in Vlaanderen komen werken

Als buitenlander in Vlaanderen komen werken

Om in Vlaanderen te komen werken, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn afhankelijk van

  • uw nationaliteit
  • de duur van uw verblijf in Vlaanderen
  • het statuut (loontrekkende of zelfstandige) waaronder u in Vlaanderen zult werken.

Bereid uw verhuizing goed voor

Als u voor langere tijd of permanent in Vlaanderen komt wonen, hebt u de juiste verblijfsdocumenten nodig. Het is daarnaast heel nuttig dat u snel op de hoogte bent van uw fiscale verplichtingen en van de gevolgen van uw verhuizing voor uw sociale rechten. U kunt ook het best vooraf al nagaan of u bijvoorbeeld onbeperkt persoonlijke bezittingen mag meebrengen en of u een inburgeringstraject mag of moet volgen.

Ga na of u speciale werkdocumenten nodig hebt

Wilt u als buitenlander in loondienst in Vlaanderen komen werken, dan moet u vooraf een arbeidskaart hebben. Uw werkgever moet een werkvergunning hebben. Dat is ook het geval als u als buitenlandse student of au-pairwerker in Vlaanderen wilt werken.

Onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland hebben geen arbeidskaart nodig.

Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep, is het makkelijker om een arbeidskaart te krijgen.

Wilt u als zelfstandige werken? In dat geval hebt u een beroepskaart nodig.

Welke socialezekerheidsrechten hebt u als u in Vlaanderen komt werken?

Als u in Vlaanderen komt wonen, werken of studeren, vindt alle informatie over uw rechten en plichten op het gebied van sociale zekerheid (kinderbijslag, pensioen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid …) op de website coming2Belgium.be. Met de interactieve tool kunt u heel makkelijk nagaan wat uw rechten in het Belgische socialezekerheidsstelsel zijn.

Onderdanen van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland vinden een hoop informatie over hun sociale rechten en plichten op de website van het Europese banenportaal Eures.

Meldingsplicht voor buitenlanders die tijdelijk in Vlaanderen komen werken

Buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk in Vlaanderen komen werken en buitenlandse ondernemingen of organisaties die een werknemer tijdelijk of gedeeltelijk naar Vlaanderen sturen om er te werken, moeten dat officieel melden. Die verplichte melding, de Limosa-aangifte, verloopt via het unieke loket Limosa. Daarbij moet de onderneming of zelfstandige die melding doet enkele gegevens invullen: wie komt naar België, wanneer, hoelang … Hij krijgt daarna een meldingsbewijs L-1.

Voor de Limosa-meldingsplicht bestaan verschillende vrijstellingen, bijvoorbeeld voor sportlui, artiesten, wetenschappers, diplomaten, internationale chauffeurs ...

Meer informatie over de meldingsplicht, de vrijstellingen en de aangifteprocedure vindt u op de website van Limosa. U kunt ook terecht bij het contactcenter

Wordt uw buitenlandse diploma erkend in Vlaanderen?

Als u een diploma hebt behaald in het buitenland en u wilt in Vlaanderen of bij een Vlaamse werkgever in Brussel komen werken, dan zult u mogelijk een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma nodig hebben. Dat is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van uw diploma, waardoor u dezelfde rechten hebt als iemand met een gelijkwaardig Vlaams diploma.

Contact

Dienst Vreemdelingenzaken

Adres
Dienst Vreemdelingenzaken
WTC II
Antwerpsesteenweg 59B
1000 Brussel
België
Telefoon
02 793 80 00
Fax
02 274 66 91
E-mail
Website