chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inkomensgarantie-uitkering

  Als u als werkloze opnieuw aan de slag gaat in een deeltijdse baan, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden, boven op uw deeltijdse nettoloon, een extra uitkering van de RVA krijgen. Door die inkomensgarantie-uitkering (IGU) is uw totale inkomen, dus uw nettoloon plus die extra uitkering, minstens even hoog als de werkloosheidsuitkering die u kreeg voordat u weer aan het werk ging. Door de IGU toe te kennen, wil de overheid vermijden dat het loon dat u als werknemer krijgt, niet of maar een klein beetje hoger ligt dan de werkloosheidsuitkering die u ontving. Een fenomeen dat de ‘werkloosheidsval’ wordt genoemd.

  Voorwaarden

  Om recht te hebben om de inkomensgarantie-uitkering,

  • moet uw gemiddelde brutomaandloon minder dan 1.562,59 euro bedragen
  • moet uw loon voor de beschouwde maand lager zijn dan 1.562,59 euro.
  • mag uw deeltijdse werkregime niet meer dan 4/5 zijn
  • mag u geen recht meer hebben op een loon ten laste van uw vorige werkgever (als uw deeltijdse baan begint tijdens een opzeggingsperiode of als u nog een verbrekingsvergoeding krijgt)
  • moet u aan uw werkgever vragen dat hij uw arbeidsovereenkomst aanpast als u geregeld meer uren moet presteren dan in die arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

  Als u op vrijwillige basis van een voltijdse naar een deeltijdse baan overstapt, dan hebt u geen recht op een IGU.

  Procedure

  Doe bij de VDAB (of, als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, bij Actiris) aangifte van uw deeltijdse betrekking en schrijf u in als werkzoekende voor een voltijdse baan.

  De eigenlijke inkomensgarantie-uitkering vraagt u aan via uw uitbetalingsinstelling.

  Bedrag

  Op de website van de RVA vindt u een simulatieprogramma waarmee u zelf kunt uitrekenen hoeveel uw IGU bedraagt.

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website