chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stageovereenkomst

  Een stageovereenkomst, toegankelijk voor niet-leerplichtigen, combineert een praktijkopleiding in een bedrijf met de theoretische lessen beroepskennis van het ondernemerschapstraject.

  • De praktijk leert u in een onderneming die u samen met uw leertrajectbegeleider kiest. De stage kan starten vanaf 1 juli.
  • De cursus ondernemerschapstraject volgt u in een SYNTRA-campus. De lessen zijn meestal ‘s avonds, gedurende 2 jaar. Voor sommige beroepen kan dat ook 1 of 3 jaar zijn.

  Een stageovereenkomt duurt minimaal 3 maanden en maximaal tot de einddatum van het ondernemerschapstraject. Het is ook mogelijk een deeltijdse stageovereenkomst te sluiten (bv. 2 dagen per week).

  Wat zijn de voordelen voor de ondernemer-opleider?

  • de stagiair draait in uw onderneming mee en kan als een toekomstig medewerker worden gevormd;
  • de minimumvergoeding is vooraf bepaald;
  • u geniet van gunstige RSZ-voordelen (u moet wel een arbeidsongevallenverzekering sluiten);
  • onder bepaalde voorwaarden RSZ-vermindering mogelijk wanneer de opleiding wordt verzorgd door een monitor (doelgroepvermindering
   mentors).

  Wat zijn de voordelen voor de cursist-stagiair?

  • u krijgt een volledige praktijkopleiding;
  • u bent voor een vaste periode bij een bedrijf aan de slag;
  • u volgt een opleiding die u later goed van pas komt;
  • u voldoet aan de normen van de vestigingswet voor wat betreft beroepskennis;
  • u krijgt een maandelijkse stagevergoeding;
  • uw kinderbijslag kan behouden blijven bij een deeltijdse stageovereenkomst indien u minder verdient dan 520,08 euro per maand;
  • u hebt recht op jaarlijkse vakantie;
  • u bent verzekerd tegen arbeidsongevallen;
  • vanaf 1 januari na de 18de verjaardag bouwt u rechten op in de volgende sociale zekerheidstakken: ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,
   moeder- en vaderschapsuitkeringen en pensioenen.

  Voorwaarden

  Een stageovereenkomst is er voor iedereen die:

  • die niet meer leerplichtig is en een vak wil leren in de praktijk en tegelijkertijd beloond wil worden voor de inspanningen;
  • de juiste vakkennis en ervaring wil opdoen om als ondernemer aan de slag te gaan.

  U kunt enkel een stageovereenkomst sluiten voor elke erkende opleiding waarvoor datzelfde opleidingsjaar een cursus wordt georganiseerd.

  U kunt alleen een stageovereenkomst sluiten bij ondernemingen die gevestigd zijn in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Procedure

  Een stageovereenkomst wordt afgesloten tussen de cursist en een ondernemer via een leertrajectbegeleider uit de regio. Op de website kunt u een leertrajectbegeleider volgens locatie opzoeken.

  Bedrag

  Als stagiair hebt u recht op een stagevergoeding volgens het stagejaar dat u volgt in het betrokken beroep. Voor voltijdse stageovereenkomsten zijn de maandelijkse brutobedragen (vanaf 2014):

  • 721,80 euro tijdens het eerste stagejaar
  • 853,04 euro tijdens het tweede stagejaar
  • 984,28 euro tijdens het derde stagejaar.

  Meer informatie

  Contact

  Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

  Adres
  Kanselarijstraat 19
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 227 63 93
  Fax
  02 217 46 12
  E-mail
  Website
  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  02 227 63 93
  Fax
  02 217 46 12
  E-mail
  Website