Stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding

Als u als werkzoekende een opleiding volgt die door de VDAB is erkend, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van 1 euro per daadwerkelijk gevolgd uur opleiding of stage.

Voorwaarden

De totale opleidingsduur bedraagt minstens 150 uur.

De opleiding omvat minimaal 24 lesuren per week.

U bent:

  • een uitkeringsgerechtigde werkloze en u bent bij de start van uw opleiding meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste,
  • u bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste
  • of u hebt een arbeidshandicap en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of invaliditeitsuitkering met personen ten laste.

Procedure

De stimulanspremie wordt automatisch uitbetaald aan de werkzoekende als aan de voorwaarden is voldaan.

Bedrag

U ontvangt een premie van 1 euro per daadwerkelijk gevolgd uur opleiding. Op de premie wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden, behalve bij leefloongerechtigden.

Wetgeving

Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering: de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Contact

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Adres
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Keizerslaan 11
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 30 700
Fax
02 506 15 90
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 19:00

Vanuit het buitenland is er het betalend nummer: +32 2 508 38 11.