De regelgeving hertekent ten eerste het inburgeringstraject. De nadruk ligt op een verhoogde economische en maatschappelijke zelfredzaamheid, doorgedreven verwerving van de Nederlandse taal en kennis van de Vlaamse waarden, normen en samenleving. Nieuwkomers worden uitgeno­digd een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Tegelijk worden ze beter voorbereid op onze maatschappij en worden hen hefbomen aangereikt om als volwaardige burger in Vlaanderen te kunnen functioneren.

Daartoe worden onder meer twee nieuwe onderdelen toegevoegd aan het traject: een verplichte inschrijving bij de VDAB en een participatie- en netwerktraject. De resultaatsverbintenis wordt aangescherpt en het inburgeringstraject wordt betalend.

Daarnaast wijzigen een aantal kernelementen van het integratiebeleid. Woonwagenbe­woners, de rondtrekkende beroepsbevolking en vreemdelingen zonder wettig verblijf zullen niet langer doelgroep uitmaken van dat beleid. De organisatie van het horizontaal integratiebeleid wordt geoptimaliseerd.

Lees het besluit, de bijlage en de nota aan de Vlaamse Regering ((opent in nieuw venster))