Voorwaarden

Een uitvinding komt in aanmerking voor wettelijke bescherming en is 'octrooieerbaar' als ze:

  • nieuw is, dat wil zeggen dat ze nog niet tot de huidige stand van de techniek behoort,
  • het resultaat is van uitvinderswerkzaamheid, dat wil zeggen dat ze voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek
  • geschikt is voor industriële toepassingen.

Bepaalde categorieën van technische en wetenschappelijke vondsten zijn uitgesloten van octrooibescherming, zoals bepaalde dierenrassen. Natuurwetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden en artistieke creaties worden niet als uitvindingen beschouwd en kunnen dus niet geoctrooieerd worden.

Procedure

Een octrooi moet u aanvragen. U kunt kiezen voor:

  • een Belgisch octrooi, als u alleen bescherming wilt voor het Belgische grondgebied
  • een Europees octrooi, als u in meerdere Europese landen bescherming wilt
  • of een internationale octrooiaanvraag, als u ook buiten Europa uw uitvinding wilt beschermen.

Afhankelijk van die keuze moet u een andere procedure volgen én meer of minder kosten dragen. Alle informatie over de verschillende octrooiaanvragen vindt u op de website van de FOD Economie.