Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijziging: “Vrijstellingenbesluit” en “Vlaamse en Provinciale lijst omgevingsvergunning”

Wijziging: “Vrijstellingenbesluit” en “Vlaamse en Provinciale lijst omgevingsvergunning”

Nieuwsbericht
12 juni 2024

Op 7 juni 2024 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan twee wijzigingsbesluiten.

Het betreft:

(1) Enkele wijziging aan het Vrijstellingenbesluit

Het gaat ondermeer om:

  • het invoeren van een vrijstelling voor het aanbrengen van isolatie tegen gevels en daken, behoudens in erfgoedcontext;
  • het invoeren van een vrijstelling voor het (beperkt) overwelven of inbuizen van grachten in functie van de enige oprit of toegang tot percelen;
  • enkele technische vereenvoudiging bij complexe (infrastructuur)projecten.

Dit besluit treedt in werking 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Er zijn een aantal bepalingen waarmee vrijgestelde handelingen op openbaar domein en langs waterlopen wijzigen. De inwerkingtreding hiervan wordt vastgelegd op 1 januari 2025.

Meer informatie over de wijziging van het vrijstellingenbesluit(opent in nieuw venster).


(2) Wijziging aan het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten.

Deze wijziging is van toepassing op dossiers die ingediend worden vanaf 14 oktober 2024.

Meer informatie over de wijziging van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten vindt u hier(opent in nieuw venster).