Voorwaarden

Het Grondwettelijk Hof heeft de regels op het bijklussen vernietigd. Daardoor is het sinds 1 januari 2021 niet meer mogelijk om volgens de oude regels onbelast bij te verdienen.

Er is wel een tijdelijke, aangepaste regeling voor het verenigingswerk (PDF bestand opent in nieuw venster) in 2021. Die wet is alleen van toepassing op het verenigingswerk in de sportsector en zal maximaal één jaar gelden.

De volgende activiteiten worden als verenigingswerk beschouwd:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • conciërge van sportinfrastructuur
  • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector
  • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Procedure

Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd verenigingswerk komt uitvoeren, moet de vereniging:

  • een overeenkomst voor verenigingswerk afsluiten
  • aangifte doen via de onlinedienst Verenigingswerk.

Veelgestelde vragen

Contact

RSZ contact
Voor specifieke vragen over onbelast bijverdienen:

Tel: 02 509 90 91 van maandag tot vrijdag, van 8.30 uur tot 16 uur.
E-mail: bijklussen@rsz.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie)