Voorwaarden

Het Grondwettelijk Hof heeft de regels op het bijklussen vernietigd. Daardoor is het sinds 1 januari 2021 niet meer mogelijk om, volgens de oude regels, onbelast bij te verdienen

  • door occasionele diensten van burger aan burger verlenen: voor die diensten is er geen vrijstelling meer, die activiteiten worden belast als diverse inkomsten.
  • door te werken via een van de erkende deeleconomieplatformen ((opent in nieuw venster)): wie bijverdient in de deeleconomie, valt nu onder het gunstige belastingregime voor de deeleconomie.

Verenigingswerk

Voor het derde type van diensten dat tot eind 2020 een vrijstelling genoot, het verenigingswerk, is er een tijdelijke, aangepaste regeling voor het jaar 2021. Die wet is alleen van toepassing op het verenigingswerk in de sportsector en zal maximaal één jaar gelden.

De volgende activiteiten worden als verenigingswerk beschouwd:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • conciërge van sportinfrastructuur
  • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector
  • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Lees meer op verenigingswerk.be ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd verenigingswerk komt uitvoeren, moet de vereniging:

  • een overeenkomst voor verenigingswerk afsluiten
  • aangifte doen via de onlinedienst Verenigingswerk.

Veelgestelde vragen