Wie is verantwoordelijk voor de herstellingen?

De meeste afspraken en verantwoordelijkheden staan vermeld in de huurovereenkomst. Lees het contract steeds goed na.

U kunt ook nagaan wat de regelgeving zegt over onderhoud, herstellingen en de bijhorende kosten. Opgelet:

Als u hulp nodig hebt bij het bepalen van wie verantwoordelijk is voor welke werken, neemt u best contact op met de Huurdersbond ((opent in nieuw venster)) die u helpt uw belangen te verdedigen. Bij betwisting is de vrederechter bevoegd.

Corona en herstellingen

Alle onderhouds- en herstellingswerken mogen weer worden uitgevoerd. Tijdens de onderhouds- en herstellingswerken is het belangrijk de woning voldoende te verluchten, alle ramen open te zetten en bij het bezoek van de verhuurder of een werkman fysiek afstand te nemen.

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de woninghuur ((opent in nieuw venster)) in het Vlaamse Gewest.

Bij huurconflicten naar aanleiding van de coronacrisis moeten huurder en verhuurder samen proberen een oplossing te vinden voor het probleem.

De verhuurder verwittigen

Als er problemen zijn met de huurwoning moet u als huurder zo snel mogelijk de verhuurder op de hoogte brengen. Als de verhuurder niet reageert, stuur dan een aangetekende brief om de verhuurder op de hoogte te brengen.

  • Als u volgens het contract zelf moet instaan voor de herstellingen, vraagt u de toestemming aan de verhuurder om de nodige werken uit te voeren.
  • Als de verhuurder volgens het contract verantwoordelijk is voor de herstellingen vraagt u de herstellingen te laten uitvoeren.

Wat als de verhuurder het probleem niet oplost?

Doet de verhuurder niets aan de gebreken waarvoor hij verantwoordelijk is, neem dan zelf actie:

  • Hebt u ernstige gebreken vastgesteld (problemen met de verwarming, lekkend dak, schimmel, vocht,...)? Vraag een woningonderzoek aan bij de huisvestingsdienst van uw gemeente. Zij zullen dan de instantie verwittigen die het onderzoek kan doen.
  • Is uw schouw onstabiel, zijn er loszittende delen aan uw gevel die slecht bevestigd zijn of liggen er dakpannen los? Neem dan contact op met uw wijkagent.
  • Zijn er ratten, vlooien of ander ongedierte in uw woning, die u niet zelf kunt bestrijden?
    Neem dan contact op met de gezondheidsdienst van uw gemeente of met de wijkagent.
  • Probeer problemen met uw huurwoning altijd eerst met de verhuurder op te lossen. Als dat niet lukt, kunt u:
  • Een klacht over een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor? Neem contact op met de klachtenbehandelaar.

Op de website van Wonen Vlaanderen vindt u meer informatie over wat te doen bij huurproblemen ((opent in nieuw venster)).

Publicaties

Veelgestelde vragen