In de Vlaamse kwalificatiestructuur worden alle erkende kwalificaties systematisch verzameld en geordend. Dat gebeurt op basis van een raamwerk, het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Dit raamwerk is opgebouwd uit 8 niveaus. Elk niveau wordt beschreven aan de hand van 5 elementen: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid.

De Vlaamse kwalificatiestructuur maakt een onderscheid tussen beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties.

 • Een beroepskwalificatie geeft een overzicht van de competenties waarmee iemand een beroep kan uitoefenen. Een beroepskwalificatie kan men behalen via onderwijs, opleiding of door praktijkervaring te laten erkennen.
 • Een onderwijskwalificatie is een geheel aan competenties die noodzakelijk zijn om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee iemand verdere studies in het secundair of hoger onderwijs kan aanvatten of beroepsactiviteiten kan uitoefenen. Onderwijskwalificaties bestaan, afhankelijk van het onderwijsniveau en de onderwijsvorm, uit één of meerdere beroepskwalificaties, eindtermen en specifieke eindtermen.

Beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties zijn mogelijk op elk van de acht niveaus van het kwalificatieraamwerk. Onderwijskwalificaties die zich situeren op de niveaus 1 tot en met 5 bestaan uit eindtermen, specifieke eindtermen of erkende beroepskwalificaties.

De onderwijskwalificaties volgens de niveaus van het kwalificatieraamwerk

Niveau 1: de eindtermen lager onderwijs

Niveau 2

 • de eindtermen basiseducatie
 • de eindtermen 2de graad BSO en 1 of meer erkende beroepskwalificaties

Niveau 3:

 • de eindtermen voor het 2de leerjaar 3de graad BSO en 1 of meer erkende beroepskwalificaties

Niveau 4

 • de eindtermen 3de graad ASO, en de specifieke eindtermen voor de 3de graad ASO die verbonden zijn aan 1 of meer wetenschapsdomeinen
 • de eindtermen 3de graad TSO, en de specifieke eindtermen voor de 3de graad TSO die verbonden zijn aan 1 of meer wetenschapsdomeinen
 • de eindtermen 3de graad KSO, en de specifieke eindtermen voor de 3de graad KSO die verbonden zijn aan 1 of meer wetenschapsdomeinen
 • de eindtermen 3de graad TSO of KSO en 1 of meer erkende beroepskwalificaties;
 • de eindtermen 3de leerjaar 3de graad BSO en 1 of meer erkende beroepskwaliicaties
 • de eindtermen voor de aanvullende algemene vorming voor het volwassenenonderwijs en 1 of meer erkende beroepskwalificaties
 • 1 of meer erkende beroepskwalificaties van niveau 4

Niveau 5: gegradueerde (HBO5)

Niveau 6: bachelor

Niveau 7: master

Niveau 8: doctor