A-attest, B-attest of C-attest

  • Een leerling die geslaagd is, krijgt op het einde van het schooljaar een A-attest.
  • Een B-attest houdt in dat de leerling wel 'over mag gaan' naar een volgend schooljaar, maar dat de leerling wordt uitgesloten van een aantal studierichtingen. Wil de leerling toch een van de uitgesloten studierichtingen volgen, dan moet hij het schooljaar overdoen. 
  • Een C-attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het gevolgde jaar, en dus moet 'blijven zitten'. Dit betekent dat de leerling niet over mag gaan naar een hoger leerjaar.

Deze attesten zijn positieve begeleidingsinstrumenten. Bij elk attest krijgen de ouders en leerling uitgebreide informatie om een geïnformeerde keuze voor volgend schooljaar te maken. 

Niet akkoord met B- of C-attest?

Als u het niet eens bent met die beslissing kunt u verschillende stappen ondernemen:

  1. U contacteert de school voor een overleg met een afgevaardigde van het schoolbestuur. Meestal is dit de directeur. Na dit gesprek wordt beslist of er een nieuwe klassenraad komt of niet.
  2. U tekent beroep aan bij de beroepscommissie van de school. Dit kan als de klassenraad niet opnieuw samenkomt, of u het niet eens bent met de nieuwe beslissing. In de beroepscommissie moeten interne leden (bv. leraren, directeur,...) en externe leden (bv. een lid van het oudercomité) zitten. U vindt in het schoolreglement terug tot welke datum u beroep kunt aantekenen.

In grote lijnen ziet de beroepsprocedure er zo uit:

  1. U tekent beroep aan bij het schoolbestuur via een gedateerd en ondertekend verzoekschrift
  2. De beroepscommissie bekijkt uw klacht en kan uw kind eventueel bijkomende proeven of opdrachten opleggen. De beroepscommissie kan de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad bevestigen of een andere beslissing nemen.
  3. De school brengt u ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de beroepscommissie. Voor opleidingen die op 31 januari eindigen is dat 15 maart van hetzelfde jaar.