Schriften, huistaken of agenda's uit het basis- en secundair onderwijs hoeft u niet bij te houden. Hetzelfde geldt voor nota's en cursussen in het hoger onderwijs. 

Studiebewijzen (getuigschriften, kwalificatiegetuigschriften en diploma's) en rapporten kunt u het best wel bewaren.

In het secundair onderwijs kan een school wel aan een aantal leerlingen vragen om hun schriften, agenda's, huistaken en werkstukken bij te houden. Voor de kwaliteitscontrole door de onderwijsinspectie zijn scholen verplicht om de volgende zaken bij te houden tot 31 augustus van het volgende schooljaar:

  • klasagenda's, schriftelijke examens en proeven van alle leerlingen van een bepaald schooljaar
  • per studierichting de schriften, huistaken en werkstukken van drie leerlingen. De school kan met deze leerlingen afspreken dat ze de stukken thuis bewaren.

Leerlingen aan wie de school dat niet gevraagd heeft, hoeven geen schriften, huistaken en werkstukken bij te houden.