Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schooldocumenten bewaren (rapporten, agenda's, schriften, ...)

Schooldocumenten bewaren (rapporten, agenda's, schriften, ...)

Meisje maakt huiswerk
© Lieven Van Assche

Schriften, huistaken of agenda's uit het basis- en secundair onderwijs hoeft u niet bij te houden. Hetzelfde geldt voor nota's en cursussen in het hoger onderwijs.

Studiebewijzen (getuigschriften, kwalificatiegetuigschriften en diploma's) en rapporten moet u bewaren.

In het secundair onderwijs kan een school wel aan een aantal leerlingen (minstens twee per lesgroep) vragen om hun schriften, agenda's, huistaken, werkstukken, toetsen en rapporten bij te houden. Voor de kwaliteitscontrole door de onderwijsinspectie zijn scholen verplicht om de volgende zaken bij te houden tot 31 augustus van het volgende schooljaar:

  • klasagenda's, schriftelijke examens en proeven van minstens twee leerlingen per lesgroep
  • per studierichting de schriften, huistaken en werkstukken van twee leerlingen. De school kan met deze leerlingen afspreken dat ze de stukken thuis bewaren.

Leerlingen aan wie de school dat niet gevraagd heeft, hoeven geen schriften, huistaken en werkstukken bij te houden.