Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gelijkschakeling van de diploma's hoger onderwijs van voor 2004-2005 met de graad van bachelor of master

Gelijkschakeling van de diploma's hoger onderwijs van voor 2004-2005 met de graad van bachelor of master

Vanaf het academiejaar 2004-2005 is in het hoger onderwijs de bachelor-masterstructuur ingevoerd volgens de internationaal herkenbare indeling. Het 'oude' hogeschooldiploma van gegradueerde en het diploma van kandidaat en licentiaat kunt u niet meer behalen.

Volgende graden van vóór 2004-2005 zijn gelijkgeschakeld met de graad van bachelor:

  • de hogeschooldiploma's van gegradueerde
  • de diploma's van maatschappelijk assistent, vroedvrouw, kleuterleid(st)er, kleuteronderwijzer(es), onderwijzer(es), assistent in de psychologie, maatschappelijk adviseur, architect-assistent, technisch ingenieur, geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1 of geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs.

Let op!

  • De graad van kandidaat is niet gelijkgeschakeld met de graad van bachelor.
  • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, dat u behaald hebt in een centrum voor volwassenenonderwijs (bv. graduaat, assistent in de psychologie, maatschappelijk assistent) is niet gelijkgeschakeld met een bachelor.

Volgende graden van vóór 2004-2005 zijn gelijkgeschakeld met de graad van master:

  • de graden van industrieel ingenieur, architect, interieurarchitect, meester, licentiaat of handelsingenieur
  • de academische graden van licentiaat, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, apotheker, arts, tandarts, dierenarts, van gediplomeerde in de aanvullende studiën, van gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën, doctor in de rechten (verleend ten laatste in het academiejaar 1972-1973), doctor in de diergeneeskunde zonder proefschrift of doctor in de genees-, heel-, en verloskunde zonder proefschrift.

Een bijkomende lijst van diploma's die ook gelijkgesteld zijn met de graad van bachelor of master(opent in nieuw venster), vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 17 september 2004.

Deze oude graden worden automatisch gelijkgesteld met de nieuwe graden. Er worden geen attesten afgeleverd. Personen die voor het academiejaar 2004-2005 afgestudeerd zijn, kunnen hun oude graad behouden, maar mogen ook de nieuwe graad van bachelor of master voeren.