In Vlaanderen zijn heel wat verenigingen en zelfhulpgroepen actief in het domein van leer- en ontwikkelingsproblemen.

De vzw Die-'s-lekti-kus wil een draaischijf zijn voor al wie met en voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen werkt, en heeft hiertoe onder andere de website Letop.be(opent in nieuw venster) ontwikkeld. Deze site richt zich tot ouders, kinderen en jongeren, organisaties en verenigingen, leerkrachten en hulpverleners.

Onder de rubriek 'organisaties', vindt u adressen van verenigingen die rond leerstoornissen werken: ADHD, coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD), dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, traag lerenden, autisme, Tourette syndroom, ...