Gedaan met laden. U bevindt zich op: Databank onderwijsliteratuur

Databank onderwijsliteratuur

Collectie

De collectie en BIBIS-databank(opent in nieuw venster) bevat documenten over onderwijs en vorming, boeken, rapporten, tijdschriftartikels, parlementaire documenten, cd-roms, dvd's, ... Het gaat om actuele documenten van de laatste 5 jaar, op een aantal oudere standaardwerken na, over thema's als:

  • Onderwijsbeleid en -vernieuwing
  • Onderwijsonderzoek
  • Onderwijssystemen
  • Rechten en plichten van lerenden, ouders, onderwijspersoneel
  • Studiebegeleiding en -voorlichting
  • Schoolmanagement
  • Algemene didactiek en pedagogie ...

U vindt er geen documentatie over specifieke vakken, leerplannen en leermiddelen. Deze kunt u raadplegen in openbare bibliotheken, gespecialiseerde documentatiecentra of leermiddelennetwerk KlasCement(opent in nieuw venster).

Documenten raadplegen en uitlenen

Internen (personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en leden van het kabinet) kunnen documenten opzoeken in de online databank en reserveren. Dit kan per mail (onderwijsbibliotheek@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)) of door langs te gaan bij de Onderwijsbibliotheek in Brussel:

Onderwijsbibliotheek
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node

De documenten kunnen uitgeleend worden voor 3 weken. Uitlenen is gratis.

Externen (zoals leerkrachten en studenten) kunnen de online databank raadplegen, maar kunnen de documenten enkel raadplegen en uitlenen via openbare bibliotheken of gespecialiseerde centra.