De Vlaamse overheid stimuleert actief de aanschaf en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in scholen. Ze doet dat via sensibiliseringscampagnes, publicaties, studiedagen en nascholingen. Ze stelt ook financiële middelen ter beschikking voor ICT-infrastructuur en ICT-projecten.