Nieuws in de klas is een initiatief van de Vlaamse nieuwsmedia en de Vlaamse overheid dat jongeren wil leren omgaan met nieuwsmedia. Nieuws in de Klas is er voor leerlingen, studenten, leerkrachten en begeleiders in de derde graad lager onderwijs, het secundair onderwijs, de lerarenopleidingen, de universitaire talencentra, de centra voor basiseducatie, het volwassenenonderwijs, de ziekenhuisscholen, tweedekansonderwijs, inburgeringstrajecten, gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand, ...