Hebt u als ouder of leerling vragen over uw rechten en plichten op school? Dan kunt u terecht bij de informatiepunten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

  • Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
  • Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

Hou er rekening mee dat het informatiepunt niet bevoegd is om:

  • klachten over scholen te behandelen
  • tussen te komen bij conflicten tussen ouder/leerling en de school.

Dit is het gevolg van de vrijheid van onderwijs die door de grondwet gegarandeerd wordt.