Als ouder of leerling met vragen over de rechten en plichten op school kunt u terecht bij:

  • het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
  • het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs.