Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dubbele maximumfactuur in het basisonderwijs

Dubbele maximumfactuur in het basisonderwijs

Scholen werken met een dubbele maximumfactuur om de kostprijs van activiteiten te begrenzen. Die activiteiten zijn niet noodzakelijk voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar maken het leren aangenamer en boeiender. Die maximumfactuur is het maximumbedrag dat een school aan de ouders mag doorrekenen.

Scherpe maximumfactuur

De scherpe maximumfactuur bevat:

  • schooluitstappen van 1 dag, zoals een toneelbezoek of een sportdag.

  • studiematerialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, zoals een schoolabonnement op een bepaald tijdschrift.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit de geïndexeerde maximumbedragen per schooljaar:

  • kleuters: 50 euro
  • leerlingen lager onderwijs: 95 euro

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de geïndexeerde maximumbedragen per schooljaar:

  • kleuters: 55 euro
  • leerlingen lager onderwijs: 105 euro

Minder scherpe maximumfactuur

De minder scherpe maximumfactuur bevat de meerdaagse uitstappen buitenshuis die tijdens de schooluren vallen, zoals een zeeklas of plattelandsklas. Deelname is niet verplicht, als ouder kunt u beslissen of uw kind mee gaat of niet.

  • In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.
  • Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit 480 euro, gespreid over de 6 leerjaren. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit 520 euro.