Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schoolkosten in het secundair onderwijs

Schoolkosten in het secundair onderwijs

Leerplichtonderwijs is gratis. Voor het secundair onderwijs houdt dat in dat de toegang gratis is. Dat betekent dat:

  • secundaire scholen geen inschrijvingsgeld mogen vragen
  • een secundaire school wel bijdragen mag vragen voor didactisch materiaal (boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen, ...), bepaalde activiteiten (theaterbezoek, meerdaagse uitstappen, ...) en bepaalde diensten en producten (maaltijden, middagtoezicht, opvang, schoolbus, ...).

In sommige studierichtingen kunnen de kosten zelfs flink oplopen. Een maximumbedrag is niet vastgelegd. De prijs moet redelijk zijn en de school moet vooraf overleggen met ouders en leerlingen via de schoolraad. De bijdrageregeling moet bij de inschrijving van de leerling ook schriftelijk aan de ouders meegedeeld worden.

Betaalmoeilijkheden

Hebt u moeilijkheden om de schoolfactuur te betalen, vraag dan op school:

  • of de kosten gespreid kunnen worden
  • of er andere betaalmogelijkheden zijn

Sommige scholen beschikken over een solidariteitsfonds dat kan helpen. Om ouders financieel te helpen, zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of u hiervoor in aanmerking komt.

Klachten

Wanneer u de aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt, kunt u hierover een vraag stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.