Als u in het buitenland naar school gaat of in de Franse of Duitstalige gemeenschap, kunt u in bepaalde gevallen een school- of studietoelage krijgen van de Vlaamse overheid. 

Voor de berekening van de hoogte van de toelage maakt het geen verschil of u in Vlaanderen, de Franse of Duitstalige gemeenschap of het buitenland studeert. De berekeningswijze en de daaraan gekoppelde toelagebedragen zijn dezelfde.

Om een schooltoelage of studietoelage te krijgen moet u aan alle voorwaarden voldoen die ook in Vlaanderen gelden.

Daarnaast zijn er per niveau nog bijkomende voorwaarden:

Basis- en secundair onderwijs

Wie basisonderwijs volgt in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap kan geen schooltoelage krijgen van de Vlaamse overheid.  

Wie secundair onderwijs volgt in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap kan een schooltoelage krijgen als er in Vlaanderen geen gelijkaardige opleiding bestaat. Dit moet u aan de hand van het studieprogramma kunnen aantonen.

Secundaire opleidingen in het buitenland die sowieso niet in aanmerking komen voor een schooltoelage van de Vlaamse overheid zijn:

 • tweedekansonderwijs en voorbereidingsopleidingen voor de Examencommissie (middenjury)
 • huisonderwijs
 • onderwijs in een Europese school
 • onderwijs via een uitwisselingsprogramma waarbij een laatste jaar humaniora wordt overgedaan in een gastgezin in het buitenland (zoals AFS)

Hoger onderwijs

Als u zich inschrijft in een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen een onderwijsinstelling binnen de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR) en een onderwijsinstelling daarbuiten.

 • Binnen de Europese Hogeronderwijsruimte moet u:
  • kunnen aantonen dat u over een duurzame band met Vlaanderen beschikt
   • ofwel omdat uw hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest ligt
   • ofwel omdat u al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
   • ofwel omdat u al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
  • een opleiding volgen aan een instelling die erkend is door de plaatselijke overheid
  • een opleiding volgen die leidt tot een diploma dat door de plaatselijke overheid erkend is.
    
 • Buiten de Europese Hogerondwijsruimte moet u:
  • kunnen aantonen dat u over een duurzame band met Vlaanderen beschikt
   • ofwel omdat uw hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest ligt
   • ofwel omdat u al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
   • ofwel omdat u al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
  • een opleiding volgen aan een instelling die erkend is door de plaatselijke overheid
  • een opleiding volgen die leidt tot een diploma dat door de plaatselijke overheid erkend is.
  • Bovendien mag de opleiding die u volgt, niet bestaan in Vlaanderen.
  • En moet de opleiding en de organiserende instelling bijdragen aan de verdere uitbouw van de wetenschappelijke discipline. Stuur het curriculum van uw opleiding, in het Frans, Nederlands, Engels of Duits, mee met uw aanvraag. De afdeling studietoelagen zal hierover advies inwinnen bij de erkenningscommissie.

Studenten die ingeschreven zijn aan een instelling in het buitenland, worden als kotstudent beschouwd en moeten geen huurcontract bezorgen.

Op uitwisseling in het hoger onderwijs

Een uitwisseling, bv. via het Erasmusprogramma, wordt niet beschouwd als een buitenlandse opleiding. U moet aan dezelfde voorwaarden voor een studietoelage voldoen als wie in Vlaanderen hoger onderwijs volgt. 

Een Erasmusstudent heeft ook steeds recht op een beurs verstrekt door de EU en de Vlaamse overheid. Die beurs ligt hoger voor studenten met een studietoelage. Meer info over het beurzenstelsel vindt u bij het Vlaams Nationaal Agentschap EPOS vzw (opent in nieuw venster) of bij uw onderwijsinstelling.

Veelgestelde vragen