Opdeling 1ste graad

Het 1ste jaar van de 1ste graad is opgesplitst in het 1ste leerjaar A en 1ste leerjaar B.

  • De meeste leerlingen volgen het 1ste leerjaar A. Deze leerlingen volgen voor een groot deel dezelfde vakken. Een paar uur per week kunnen de leerlingen keuzevakken volgen.
  • Het 1ste leerjaar B is bedoeld voor leerlingen die liever al doende leren, of leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen. Leerlingen die het 1ste leerjaar B hebben voltooid, kunnen starten in het 1ste leerjaar A, of het beroepsvoorbereidend jaar.

Het 2de leerjaar van de 1ste graad biedt een keuze uit verschillende opleidingen, de basisopties. Naast deze basisopties volgen alle leerlingen een basispakket vakken. Dit 2de leerjaar dient als voorbereiding op de overstap naar de 2de graad. Hier kiezen de leerlingen een studierichting die het best aansluit bij hun interesses.

Het beroepsvoorbereidend leerjaar is ook een 2de leerjaar van de 1ste graad, en biedt ook een keuze uit verschillende opleidingen. Die verschillende opleidingen heten hier beroepenvelden(opent in nieuw venster). Deze beroepenvelden bereiden voor op een concreet beroep (bv. bouw, elektriciteit of haarzorg). Naast de beroepenvelden volgen alle leerlingen een basispakket vakken. Ook het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt voor op de overstap naar de 2de graad, een studierichting in het beroepssecundair onderwijs (BSO).

Starten in de 1ste graad

Als een jongere een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het 1ste leerjaar A of het 1ste leerjaar B van het voltijds secundair onderwijs. Na het 1ste leerjaar B kunnen de leerlingen of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het 1ste leerjaar A.

Een jongere kan soms ook zonder getuigschrift basisonderwijs starten in het gewoon secundair onderwijs.

Een jongere kan starten in het 1ste leerjaar A als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, niet geslaagd is, maar toch een gunstig advies krijgt van de klassenraad en het CLB
  • of op basis van een screening van de toelatingsklassenraad toegelaten wordt

Een jongere kan starten in het eerste leerjaar B als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, maar niet geslaagd is
  • of het 6de leerjaar van de lagere school niet gevolgd heeft, op voorwaarde dat het 12 wordt, ten laatste op 31 december van het schooljaar.