Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schoolvakanties en vrije dagen op school

Schoolvakanties en vrije dagen op school

Deze principes gelden voor:

 • Het kleuteronderwijs
 • Het lager onderwijs
 • Het secundair onderwijs
 • De centra voor volwassenenonderwijs
 • Het deeltijds kunstonderwijs

De hogescholen en universiteiten en de centra voor basiseducatie leggen zelf hun vakanties vast.

Start en einde van het schooljaar

Kinderen staan in de rij op speelplaats.
© Joris Casaer

Een schooljaar begint op 1 september en eindigt het op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

  In een schooljaar valt de 1ste schooldag op 1 september.

  • Als 1 september een zaterdag of zondag, valt de 1ste schooldag op de eerstvolgende maandag (dus 2 of 3 september).
  • Als 1 september op een vrijdag valt, begint het schooljaar op die vrijdag. Enkel de bevoegde minister van Onderwijs kan beslissen om het schooljaar later te laten starten.

  In een schooljaar valt de laatste schooldag op 30 juni, de dag voor de zomervakantie.

  • Als 30 juni een zaterdag of een zondag is, dan valt de laatste schooldag op de vrijdag voor die zaterdag of zondag.
   In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan de situatie anders zijn omdat zaterdag en zondag daar wel lesdagen kunnen zijn.
  • Als 30 juni een maandag is, dan blijft 30 juni de laatste schooldag. Enkel de bevoegde minister van Onderwijs kan beslissen om het schooljaar vroeger te laten eindigen.

  Vakantieperiodes

  Gedurende het schooljaar zijn er 5 vakantieperiodes:

  • de herfstvakantie (1 week)
  • de kerstvakantie (2 weken)
  • de krokusvakantie (1 week)
  • de paasvakantie (2 weken)
  • de zomervakantie (van 1 juli tot en met 31 augustus).

  Een overzicht van de schoolvakanties(opent in nieuw venster) voor dit schooljaar en de volgende schooljaren vindt u op de website van Onderwijs Vlaanderen.

  Feestdagen

  Naast de schoolvakanties zijn er 5 erkende feestdagen:

  • 11 november
  • paasmaandag
  • 1 mei
  • Hemelvaartsdag en de dag erna (in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs kan er in het weekend van Hemelvaart wel les zijn)
  • pinkstermaandag.

  Leerlingen mogen ook thuisblijven op religieuze feestdagen(opent in nieuw venster). De ouders moeten wel vooraf aan de school een briefje schrijven, waarin zij verklaren dat hun kind niet op school zal zijn op de feestdag die aansluit bij hun geloof.

  Extra vakantiedagen

  Daarnaast hebben scholen ook een aantal extra vakantiedagen die ze zelf mogen kiezen Deze extra vakantiedagen legt elke school op het einde van het voorafgaande schooljaar vast.

  • In het gewoon basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs mag men 2 volledige dagen zelf kiezen. Deze mogen ook opgesplitst worden in 4 halve dagen.
  • In het gewoon secundair onderwijs en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs mag men 1 volledige dag of 2 halve dagen zelf kiezen.
  • Men mag ook een pedagogische studiedag organiseren. Deze dag mag ook opgesplitst worden in 2 halve dagen. De leerlingen zijn dan vrij, maar de leerkrachten niet. In het basisonderwijs mag men de lessen hiervoor een extra halve dag opschorten.