Er is geen specifieke regelgeving over veiligheid op school, en dus ook niet over de veiligheid in de werkplaatsen van leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs. Het zijn de federale bepalingen inzake preventie en veiligheid die van toepassing zijn op scholen, net als op bedrijven.

In dit kader hebben de meeste scholen (of scholengroepen of scholengemeenschappen) een preventieadviseur. Bij problemen en vragen inzake veiligheid kunt u beroep doen op deze preventieadviseur.

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)(opent in nieuw venster) en de aanvullende regelgeving (Codex) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Ook de inspectie van het secundair onderwijs ziet tijdens de schooldoorlichtingen toe op de hygiƫne, veiligheid en de bewoonbaarheid van de lokalen. De resultaten van de schooldoorlichtingen(opent in nieuw venster) worden samengebracht in een doorlichtingsverslag.