Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

ACV-werknemersvertegenwoordigers die voor het eerst verkozen zijn in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (of deze vorming nog niet volgden)

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze 4-daagse vorming zullen de afgevaardigden in het comité handvaten aangereikt worden voor hun eerste stappen in het sociaal overleg in de onderneming.
Stap 1 is het maken van de analyse van de socio-economische situatie van hun onderneming en van het overleg op hun onderneming.
Via de tussenstappen : mijn onderneming, mijn syndicale werking, mijn baas, aandachtspunten belangrijk voor de werknemers en problematieken die zij ondervinden wordt een schema aangereikt van de bevoegdheden toegewezen aan ondernemingsraad, het comité en de vakbondsafvaardiging.
Tijdens stap 2 wordt dieper ingegaan op de werking en de bevoegdheden van het CPBW.
De deelnemers krijgen een zicht op welke instrumenten zij kunnen hanteren of evalueren om het welzijn op het werk te verbeteren voor de werknemers.
De werking van het CPBW, de actoren van het welzijnsbeleid, huishoudelijk reglement, tijdslijn, kalender van het CPBW komen aan bod.
Er wordt ook ingezoomd op de kansen die de basisdocumenten van het welzijnsbeleid bieden om het beleid en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Jaarlijks actieplan, globaal preventieplan, identificatiedocument, contact externe dienst worden besproken.
Het ruime palet aan bevoegdheden wordt als een mindmap opgebouwd. De deelnemers zullen deze mindmap opbouwen door het exploreren van het world wide web.
In stap 3 komen de communicatievaardigheden in zicht.
Eerst wordt het basisschema van communicatie toegelicht. Zender – boodschap – ontvanger – omgeving – ruis zijn begrippen waar dieper op wordt ingegaan.
Aan de hand van opdrachten en rollenspelen krijgen de deelnemers handvaten aangereikt over het verschil en de aandachtpunten bij communicatie in individuele gesprekken met collega’s, bij communicatie onder de werknemersafgevaardigden, communicatie tijdens het overleg.
In stap 4 nemen we de deelnemers mee naar de woelige wereld die de samenleving is. Belangrijke stapstenen vinden we in de sociale zekerheid. Een stuk geschiedenis en niet in het minst het recente coronatijdperk toont aan hoe belangrijk onze sociale zekerheid is.
Aan de hand van knipsels, filmfragmenten, en een korte toelichting ontdekken de deelnemers de principes van ons uniek sociaal zekerheidssysteem.
Een systeem om te verdedigen of moeten spreken van de zorg voor verbinding. Deelnemers krijgen de techniek van verbindende gesprekken aangeleerd met als thema : een sterke sociale zekerheid, onze bescherming vandaag en morgen.