Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

Werknemersvertegenwoordigers CPBW uit middelgrote en grote ondernemingen.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Na het welkom en kennismaking met elkaar en het digitale vormingsprogramma gaan we in op de rol van de werknemersvertegenwoordiger als dienstverlener op de werkvloer. Zo kunnen ze hun collega’s verder helpen en ondersteunen in diverse thema’s inzake sociale wetgeving. Vertrekkend vanuit concrete praktijksituatie gaan we op zoek naar relevantie informatie en staan we stil bij het belang van actief luisteren en gericht doorvragen.

Vervolgens wordt kort teruggekomen op de bevoegdheden en werking van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, om dan over te gaan naar een overzicht van basisbegrippen die nodig zijn om het CPBW te kunnen volgen en er actief aan deel te nemen. Hiervoor vertrekken we vanuit de Wet Welzijn, waarrond de werking binnen het CPBW wordt opgebouwd.

Belangrijk tijdens het sociaal overleg is vergaderen en de communicatie met de achterban. De deelnemers leren op een doeltreffende manier vergaderen, goed omgaan met lastige situaties tijdens vergaderingen en standpunten duidelijk en overtuigend formuleren. Ter afsluiting gaan we met de deelnemers op zoek naar een goede manier om te communiceren met de achterban.

Tot slot nemen we de sociale zekerheid in België onder loep. Een stuk geschiedenis en niet in het minst het recente coronatijdperk toont aan hoe belangrijk onze sociale zekerheid is.

Tijdens de vorming wisselen de werknemersvertegenwoordigers continu ervaringen en gedachten uit met elkaar over zowel juridische, technische als maatschappelijke onderwerpen.