Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met het jaaractieplan voor welzijn op het werk (2024-2025)

Aan de slag met het jaaractieplan voor welzijn op het werk (2024-2025)

Opleidingsverstrekker
Vorming en Actie
Registratienummer
ODB-V00505
Geregistreerd
op: 12 juni 2024

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 40 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

ABVV-militanten in het basisvormingstraject doorlopen hebben. Zowel militanten met mandaat als zonder mandaat kunnen deze opleiding volgen.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Sinds 1996 verplicht de welzijnswet bedrijven en ondernemingen om preventief een welzijnsbeleid te voeren. De maatregelen die ondernemingen nemen voor het bevorderen van welzijn op het werk, worden opgenomen in een vijfjarig globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan (JAP) dat goedgekeurd wordt door het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Deze vorming is voor deelnemers met een mandaat in het CPBW. Ze leren hoe ze gebruik kunnen maken van het jaarlijks actieplan om het welzijnsbeleid op het werk te verbeteren.

De deelnemers verwerven inzicht in de wetgeving voor welzijn op het werk en leren waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden. Ze ontdekken wie er allemaal betrokken is bij welzijnsbeleid en welke rol zij als werknemersafgevaardigden hebben. Er wordt dieper ingegaan op de taken en de verantwoordelijkheden van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming. De deelnemers leren ook risicoanalysemethoden te gebruiken die door preventieadviseurs gehanteerd worden. Tijdens de vorming komen experten langs van de diensten diversiteit en milieu van het ABVV. De diversiteitsdienst komt duiding geven over specifieke welzijnsrisico’s van bepaalde groepen werknemers (jongeren, oudere werknemers, anderstalige personen). De expert van de milieudienst van het ABVV bekijkt samen met de deelnemers de mogelijkheden binnen de ondernemingen voor een beter milieubeleid. Met deze informatie kunnen de deelnemers voorstellen formuleren voor hun jaaractieplan en een syndicale strategie te ontwikkelen.

Naast het verwerven van kennis en inzicht, verbeteren deelnemers hun onderhandelings- en communicatievaardigheden. Verder werken ze ook aan een democratische houding in het opsporen, aanduiden en verhelpen van risico’s. Methodisch worden vooral activerende en dialoogtechnieken gebruikt. Omwille van de aanpak wordt vaak in kleine groepen gewerkt en worden de vormingstechnieken aangewend die de zelfredzaamheid van de deelnemers verhogen.