Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 84 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Doelgroep

De opleiding is nuttig voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden zoals: ergonomen, preventieadviseurs, arbeidsartsen, ergotherapeuten, bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfshygiënisten, human resources managers.

Het certificaat biedt bijkomende beroepsmogelijkheden:
• Bijkomende specialisatie voor bedrijfsarts – verpleegkundige –preventieadviseur – ergotherapeut – kinesitherapeut – psycholoog;
• Medewerker Afdeling Ergonomie Interne of Externe Preventiedienst;
• Medewerker revalidatiecentra en/of re-integratie.

Er gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Situering
De opleiding Adviseur Ergonomie is een praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. Ze biedt kennis en vaardigheden om op een multidisciplinaire en coherente methode het werk aan te passen aan de mens en zo de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De opleiding geeft inzicht in de ergonomische knelpunten op de werkplaats en gaat ook in op de objectivering van de klachten en de technieken om ergonomisch ongemak te detecteren en te herstellen. De nadruk ligt op praktische vaardigheden, het analyseren en evalueren van specifieke problemen en knelpunten, het actief zoeken van oplossingen en de toepassing in de praktijk. De deelnemers krijgen de nodige theoretische omkadering en informatie rond meetstrategieën en meettechnieken.

De opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen Prevent, VerV (de Vlaamse ergonomievereniging) en het Veiligheidsinstituut Antwerpen en wordt jaarlijks aangeboden. De opleiding is op het terrein (interne en externe preventiediensten) erkend als toonaangevende praktijkopleiding in het domein van ergonomie.

Inhoud programma
Theoretische concepten en praktijktoepassingen, risicoanalyses, metingen en interpretatie van meetresultaten vullen elkaar aan. Er is een keuzemodule beschikbaar voor de deelnemers uit de industrie, de zorg en ook kantoor. In elk van de drie opties is een bedrijfsbezoek en praktijkoefening gepland. Na de opleiding is de deelnemer in staat om knelpunten te herkennen, te meten en te evalueren, verbeteringsmaatregelen te formuleren en een aanzet te geven voor verder onderzoek.

Thema’s:
• Ergonomie: kader en wetgeving
• Subjectieve Werkbeleving SWIP/SWAP
• Fysieke arbeidsbelasting - tillen van lasten
• Fysieke arbeidsbelasting - repetitief werken
• Fysieke arbeidsbelasting - trekken en duwen
• Fysieke arbeidsbelasting - verplaatsen van personen
• Fysieke arbeidsbelasting - statische houding
• Antropometrie en ontwerp
• Kantoorergonomie
• Omgevingsfactoren
• Projectwerk, syntheseoefening en intervisie
• Train the trainer
• Moduie zorg: rugsparende verplaatsingstechnieken en hulpmiddelen
• Module kantoor: bedrijfsbezoek
• Module industrie: bedrijfsbezoek:
• Module zorg - rugsparende verplaatsingstechnieken en hulpmiddelen
• Module industrie - rugsparende tiltechnieken voor tillen en verplaatsen van lasten
• Module kantoor - inrichting ergonomische werkposten
• Aanalyse en rapportering modulaire trajecten - lessons learned
• Paper voorstelling

De deelnemers werken een bedrijfseigen case uit die betrekking heeft op een van de thema’s uit het programma. Zij maken een paper en presenteren de case in klasverband. Na een succesvolle verdediging, ontvangen de deelnemers een attest van slagen.

Jaarlijks leidt Prevent Academy als enige opleidingsinrichting in België een 15 tal kandidaten op die met succes de metingen en technieken toepassen en omzetten in een preventie- en actieplan in de organisatie of het bedrijf. Het programma is als enige praktijkopleiding in België erkend door de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV). De lessen in het programma zijn elk door FOD WASO erkend als bijscholing voor preventieadviseurs.