Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Door middel van een combinatie van verschillende opleidingsdagen met on-the-job training worden onderwerpen als klantgericht communiceren, safety, juridische basiskennis en recruterings- en interviewtechnieken uitgediept. Zo krijgt de cursist de mogelijkheid om via een persoonlijk traject te groeien in oa volgende competenties:

• Efficiënte werkorganisatie en timemanagement
• Effectieve communicatietechnieken
• Efficiënte rapportering (intern en extern)
• Klantvriendelijke aanpak, uitzendkracht- en klantgericht
• Gesprekstechnieken
• Recruteringsvaardigheden
• Administratieve vaardigheden
• Teamsamenwerking
• Probleemoplossend denken