Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 48 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

Franstalige werknemersafgevaardigden van de ABVV Brussel die een eerste keer verkozen zijn in een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming op het werk of die deel uitmaken van de vakbondsafvaardiging.. De plaatsen zijn beperkt.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Door een reis door de sociale geschiedenis en de evolutie ervan (module 1), om na te denken over het ontstaan en de evolutie van het sociaal recht, het begrip collectieve rechten, het behoud van de gezondheid op het werk, individueel en collectief, om de structuur en de werking van de bedrijven te begrijpen en om de mogelijkheden tot actie en de ondervonden moeilijkheden te kennen.
Door na te denken over de notie van de groep en haar dynamiek, om het begrip van de communicatiemechanismen en de inzet te bevorderen en zo actiemiddelen op te bouwen.
Door middel van praktische oefeningen, problemen analyseren om collectieve oplossingen op te bouwen door het definiëren van algemene en operationele doelstellingen, het leiden van vergaderingen en het implementeren van communicatiemethoden.

Vaardigheden :

Inzicht in de eigen werkomgeving en de structuren van een bedrijf
Begrijp uw werkterrein binnen een bedrijf
Maatregelen op het gebied van de werkomgeving ter bescherming van de gezondheid van de werknemers
Weet hoe je moet luisteren,
Weten hoe je jezelf met beknoptheid en precisie kunt presenteren
Om zich te kunnen situeren in een groep
Om de spelers en problemen binnen een groep te kunnen identificeren
Het kunnen identificeren van de groepsdynamiek
In staat zijn om communicatieproblemen te identificeren
Om een probleem te kunnen analyseren
Weten hoe je moet argumenteren om te overtuigen
Weet hoe je SMART-doelen kunt stellen
Weten hoe je oplossingen in een groep moet bouwen
Weet hoe je een groep moet leiden, een vergadering
Weet hoe je effectieve aantekeningen kunt maken
Weet hoe je samenvattingen of rapporten moet maken
Weet hoe je communicatiedoelstellingen kunt bepalen
Spreekvaardigheid in het openbaar