Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

“Uitoefening van een mandaat in een overlegorgaan: de ondernemingsraad (1ste jaar).”

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Algemene bevoegdheden van de OR en regels met betrekking tot de werking (CAO 9).
Teamwork: begrippen mandaat, vertegenwoordiging, syndicale democratie.
De rol en de werking van de bedrijfskern.
Het arbeidsreglement: voorstelling, oefening, opstelling en wijziging van het AR. Diepgaande besprekingen inzake uurroosters, geweld, ongewenst seksueel gedrag op het werk, privacy.
Het bedrijf binnen zijn economisch context: structuur van het bedrijf, het bedrijf vs. de markt, concurrentie. Voorstelling van het KB van 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen. Rol van de bedrijfsrevisor.

Socio-politieke vorming: “De Sociale Zekerheid”

Historische terugblik op de sociale zekerheid aan de hand van mijlpalen:
• hedendaagse geschiedenis van sociale zekerheid: analyse van haar doeltreffendheid uit een institutioneel en politiek oogpunt
• evoluties van de sociale zekerheid: Europese invloed, risico’s van vermarkting en privatisering, bv. gezondheidszorgen
• de financiering van de sociale zekerheid: evaluatie en toekomstperspectieven