Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

• Inleidende uiteenzetting over de uitdagingen aangaande de gezondheid en de veiligheid.
• Werking van het CPBW: samenstelling van het CPBW, werking.

• Opdrachten van het CPBW. Algemene inleiding: de wetgeving, de ARAB en de code.
• Specifieke opdrachten: algemeen preventieplan, jaarlijks actieplan.
• Enquête over werkongevallen…
Socio-politieke vorming: “De Sociale Zekerheid”

Historische terugblik op de sociale zekerheid aan de hand van mijlpalen:
• hedendaagse geschiedenis van sociale zekerheid: analyse van haar doeltreffendheid uit een institutioneel en politiek oogpunt
• evoluties van de sociale zekerheid: Europese invloed, risico’s van vermarkting en privatisering, bv. gezondheidszorgen
• de financiering van de sociale zekerheid: evaluatie en toekomstperspectieven

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

1ste dag:

• Inleidende uiteenzetting over de uitdagingen aangaande de gezondheid en de veiligheid.
• Werking van het CPBW: samenstelling van het CPBW, werking.

• Opdrachten van het CPBW. Algemene inleiding: de wetgeving, de ARAB en de code.
• Specifieke opdrachten: algemeen preventieplan, jaarlijks actieplan.
• Enquête over werkongevallen…

2de dag:
• Strategie voor actie: groepswerk, uitwisseling. Voorstelling van enkele ontwerpen van syndicale actie. Evaluatie van de vormingssessie.

3de en 4de dag:

Socio-politieke vorming: “De Sociale Zekerheid”

Historische terugblik op de sociale zekerheid aan de hand van mijlpalen:
• hedendaagse geschiedenis van sociale zekerheid: analyse van haar doeltreffendheid uit een institutioneel en politiek oogpunt
• evoluties van de sociale zekerheid: Europese invloed, risico’s van vermarkting en privatisering, bv. gezondheidszorgen
• de financiering van de sociale zekerheid: evaluatie en toekomstperspectieven