Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

o Wat zijn de kenmerken van het werk in mijn onderneming (tewerkstelling, competenties en opleiding, verloning, arbeidsomstandigheden en –voorwaarden en organisatie)?
o De vakbondsvertegenwoordiging
o De collectieve arbeidsverhoudingen (interprofessioneel akkoord, paritaire comités…).
o De grondslagen en uitdagingen van de collectieve actie in de SD – de link met de andere mandaten (OR en Comité PB).
o Statuut en werking van SD.
o De rechtsbronnen en hun hiërarchie.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

o Wat zijn de kenmerken van het werk in mijn onderneming (tewerkstelling, competenties en opleiding, verloning, arbeidsomstandigheden en –voorwaarden en organisatie)?
o De vakbondsvertegenwoordiging
o De collectieve arbeidsverhoudingen (interprofessioneel akkoord, paritaire comités…).

o De grondslagen en uitdagingen van de collectieve actie in de SD – de link met de andere mandaten (OR en Comité PB).
o Statuut en werking van SD.
o De rechtsbronnen en hun hiërarchie.

o Inleiding tot de sociale wetgeving.
o Teamwerk en syndicale vergaderingen voor de voorbereiding van een eisenbundel.