Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe omgaan met snelle maatschappelijke veranderingen op de werkvloer als werknemersvertegenwoordiger 2024-2025.

Hoe omgaan met snelle maatschappelijke veranderingen op de werkvloer als werknemersvertegenwoordiger 2024-2025.

Opleidingsverstrekker
Vorming en Actie
Registratienummer
ODB-V00506
Geregistreerd
op: 12 juni 2024

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 40 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

De vorming is gericht naar ervaren werknemersvertegenwoordigers van het ABVV die hun traject basisvorming doorlopen hebben.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

In deze vorming werken we aan de uitdagingen met betrekking tot wij-zij denken en polarisering van het sociaal overleg en de impact van sociale verkiezingen in de onderneming.
De deelnemers analyseren superdiversiteit, wij-zij denken en de impact hiervan op arbeid in het algemeen en in hun eigen onderneming in het bijzonder. Ze verzamelen informatie over hoe deze diversiteit de aard van het werk en de sociale samenstelling en samenhang van de vloer veranderen. De deelnemers koppelen dit aan hun mogelijkheden om via het sociaal overleg oplossingen te verkrijgen.
De deelnemers identificeren hun eigen noden en behoeften om in uitdagende situaties met wij-zij denken en polarisatie op de werkvloer aan de slag te gaan. De deelnemers leren verbindend communiceren om in gesprek te gaan met een steeds diverser wordende werkvloer. Ze brengen de verscheidenheid aan noden- en behoeften van de collega’s in kaart om eerste inclusieve oplossingspistes te formuleren.
Op basis van hun theoretische en praktijkgerichte analyse, ontwikkelen ze een genuanceerd voorstel voor het overleg. Ze leren zowel helder en open te communiceren alsook rekening te houden met gevoeligheden van anderen bij het nemen van een groepsbeslissing. Ze maken hierbij gebruik van framing enerzijds en van enkele technieken uit deep democracy anderzijds. Ze leren hoe ze sociale wetgeving kunnen toepassen hieromtrent en hoe ze de verschillende theoretische en praktijkgerichte analyses kunnen toepassen binnen het sociaal overleg.

Ze streven naar een personeelsbeleid waar de diversiteit een gedragen beleid wordt. Via oefeningen versterken de deelnemers eigen vaardigheden om bij te dragen aan een optimaal sociaal overleg in bedrijven. Daarbij krijgen deelnemen inzichten in het belang van democratie, op en naast de werkvloer, met sociale aandacht voor de impact van politieke besluitvorming op maatschappelijke thema's.
De deelnemers verruimen hun kennis en inzichten, verbeteren hun vaardigheden en werken aan hun persoonlijke houding. Methodisch worden vooral activerende en dialoogtechnieken gebruikt. Er wordt extra aandacht besteed aan de bevoegdheden van de overlegorganen. Omwille van de aanpak wordt vaak in kleine groepen gewerkt en worden de vormingstechnieken aangewend die de zelfwerkzaamheid van de deelnemers verhogen.