Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

Cette formation est organisée pour les délégués et militants francophones de la Centrale Générale-FGTB.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Programme Insertion cycle 2020-2021:

Jour 1: dynamique de groupe: se connaître et se présenter de manière originale, analyse critique: le monde tel que je le vois et tel que je voudrais qu'ils soit> comment être un acteur de changement
Jour 2: approfondir son travail syndical: rôle, mission et fonctionnement du Conseil d'entreprise+ début CPPT
Jour 3: approfondir son travail syndical: rôle, missions et fonctionnement du CPPT et rôle, missions et fonctionnement de la Délégation Syndicale
Jour 4: présentation du rôle et de la structure de la FGTB et la Centrale Générale