Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 35 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Doelgroep

De opleiding is gericht op preventieadviseurs, HR-verantwoordelijken, ondernemers en iedereen met milieutaken.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

De Masterclass biedt een 5 daags programma om preventieadviseurs, hr-verantwoordelijken, ondernemers en iedereen met milieutaken wegwijs te maken in milieureglementering, met het oog op het praktisch invullen en nakomen van verplichtingen. De opleiding is heel praktijkgericht en toegespitst op de noden van het terrein (opmaken omgevingsvergunning o.a.)

Inhoud
Een preventieadviseur, hr-verantwoordelijke en ondernemer kan een aantal taken met betrekking tot de milieuzorg op zich nemen. De cursus biedt een inzicht in de Vlaamse milieuregelgeving en de basis milieuadministratieve verplichtingen om op een correcte en efficiënte manier de taken op te nemen.
In 5 opleidingsdagen gidst de opleiding de deelnemer doorheen procedures voor vergunningen, periodieke verplichtingen, controles en keuringen. gemaakt in de basis reglementering omtrent de omgevingsvergunning.

Elke les is gewijd aan een specifiek thema:
• Milieuwetgeving – Omgevingsvergunning procedure
• Omgevingsvergunning praktisch
• Periodieke keurings- en controlverplichtingen, vergunningen
• Administratieve verplichtingen
• Milieubeheer – Waterhuishouding
• Milieubeheer – Bodem
• Milieubeheer - Lucht
• Milieubeheer – Afvalstoffen
• Energie- en milieupremies
• Zorgsystemen: ISO 14001
• Presentatie case

De docenten zijn actief als milieucoördinator en/of doceren in het vakgebied. Zij zijn allen expert in hun domein.
De deelnemers werken een bedrijfseigen case uit die betrekking heeft op een van de thema’s uit het programma. Zij maken een paper en presenteren de case in klasverband. Na een succesvolle verdediging, ontvangen de deelnemers een attest van slagen.