Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof
 • Vlaams opleidingskrediet

Aantal uren: 401 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Extra informatie: https://www.focusonemotion.be/gespecialiseerde-opleidingen(opent in nieuw venster)

Doelgroep

. Je beschikt over een diploma hoger onderwijs.

 • Je bent voor minstens 150 u per jaar bezig met anderen in hulpverlenings-, vormings- of begeleidingswerk.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Opleidingskrediet: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan je volgen met Vlaams opleidingskrediet. Hou er wel rekening mee dat u deze opleiding enkel mag volgen als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Modules

Inhoud van de opleiding

In je werksituatie ben je begeleidend, vormend, hulpverlenend bezig. Openstaan voor en stimuleren van ontplooiing van anderen confronteert je ook met groeipijn, met de worsteling van mensen met zichzelf en met anderen.
Een ervaringsgerichte benadering vertrekt vanuit een fundamenteel vertrouwen in de zelfhelende groeikracht in elke mens. In deze begeleidershouding staande blijven én groeien binnen de complexiteit van je werksituatie is niet eenvoudig.
Deze opleiding bestaat uit een geïntegreerd theoretisch en ervaringsgericht pakket dat zorgvuldig is samengesteld uit onderdelen van het rijke gedachtegoed van de Cliëntgerichte benadering , de Gestalt benadering en de Emotion Focused benadering.
Als deelnemer leer je omgaan met de basiskleuren van het ervaringsgerichte palet met als inhoudelijke thema’s o.a.:

 • de identiteit van de counselor;
 • echtheid, empathie en positieve aanvaarding als grondhoudingen in hulpverlening, vorming of
  begeleiding;
 • experiëntiële visie op mens en samenleven;
 • opvattingen over groeien en ervaringsgericht leren;
 • omgaan met groepen en hun ontwikkeling;
 • omgaan met agressie, conflicten, bemiddeling;
  • omgaan met ernstige psychische moeilijkheden binnen de grenzen van de werksituatie;
 • je leren verhouden met existentiële thema’s als eenzaamheid, ziek zijn, onmacht, angst, dood…;
  • een bestaand praktijkprobleem exploreren en de aanpak optimaliseren vanuit actie-reflectie.