Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof
 • Vlaams opleidingskrediet

Aantal uren: 516 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

Deelnemers moeten een toepasselijke Universitaire opleiding op masterniveau genoten hebben, zoals klinische psychologie en klinische orthopedagogie en geneeskunde (specialisatie psychiatrie).

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

 • Opleidingskrediet: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Beschrijving: Deze opleiding kan je volgen met Vlaams opleidingskrediet. Hou er wel rekening mee dat u deze opleiding enkel mag volgen als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Modules

Inhoud van de opleiding

De opleiding 'Systeemtheoretische psychotherapie' streeft een integratie na tussen theoretische bouwstenen, de therapeutische praktijk van de deelnemers en de persoon van de therapeut. In deze opleiding wordt vanuit een systeemtheoretische visie een psychotherapeutisch kader geboden voor het werken met individuen, paren en gezinnen. Naast theorie en methodiektraining besteden we aandacht aan supervisie en casuïstiekbesprekingen, leertherapeutische reflecties, procesbeschrijving en literatuurstudie. Theorie en methoden worden toegepast in uiteenlopende cliëntsituaties en in diverse psychotherapeutische contexten.