Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 126 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

Wij richten ons tot mensen die een coachende rol opnemen in hun organisatie of die een zelfstandige coachingspraktijk hebben.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Coaching is een vak apart. Het is de kunst van aansluiten en veranderen. Een coach moet zicht hebben op en kunnen jongleren met verschillende posities, soms van zichzelf maar ook van zijn coachee. Een coach denkt toekomstgericht zonder het verleden te negeren, versterkt de vaardigheden en talenten van mensen zonder de problemen uit het oog te verliezen en werkt met het persoonlijke zonder systeem en organisatie-invloeden te bagatelliseren. Deze praktijkgerichte opleiding van 21 dagen voorziet coaches van een gedegen en coherent denkmodel (o.a. systeem- en communicatietheorie, sociaal constructionisme), waarop een coachingspraktijk geënt wordt. Er worden specifieke methodieken aangereikt en geoefend, gebaseerd op de systeemtheoretische en oplossingsgerichte benaderingen. Er wordt aandacht besteed aan de interventiemogelijkheden bij een individueel coachingstraject en een groepscoaching. De positionering en attitude van de coach is een rode draad in de hele opleiding.