Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Doelgroep

 • Verlichtingsinstallateurs
 • Professionals in de verlichtingsindustrie
 • Professionals in de zorg aan slechtzienden
 • Professionals in de zorg

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Op een totale Belgische bevolking van ongeveer 11,5 miljoen mensen, kampen ongeveer één op de tachtig personen met slechtziendheid. Eén op de vijf Belgen is ouder dan 65 jaar. Vanaf deze leeftijd neemt het risico op leeftijdsgebonden visusverlies proportioneel toe. Voor beide doelgroepen is een efficiënte verlichting een voorwaarde om visuele taken maximaal zelfstandig te kunnen blijven uitvoeren. Verder telt de Belgische bevolking een significant aantal personen die het, omwille van een motorische beperking, lastig hebben met het fysiek bedienen van toestellen (waaronder ook verlichtingstoestellen). Slechtziendheid kan tot ernstige problemen leiden op vlak van mobiliteit, het uitvoeren van dagelijkse taken, sociale participatie, ontspanningsactiviteiten, het functioneren op de arbeidsvloer, … Een aangepaste verlichting kan het zelfstandig functioneren in elk van deze levensdomeinen drastisch verhogen en kan zelfs andere hulpmiddelen overbodig maken. In de woning gaan we bij aangepaste verlichting vooral focussen op huishoudelijke taken, ontspanning en een veilige mobiliteit binnenshuis. De typische ouderdomskwalen op vlak van visueel functioneren leiden vaak tot frustraties: kranten, tijdschriften en post lezen begint moeizaam te gaan, de veiligheid bij kookactiviteiten (warme pannen scherpe messen, …) komt onder druk te staan, hobby-activiteiten worden lastiger, … Met een aangepaste verlichting kunnen deze frustraties vaak eenvoudig opgelost (of aanzienlijk verminderd) worden. Voor mensen die, door motorische beperkingen, problemen ondervinden bij de bediening van verlichtingstoestellen, kunnen de alternatieve bedieningsmogelijkheden
van een slimme verlichting een oplossing bieden. De verlichting aanpassen om een oplossing te bieden voor de functioneringsproblemen van de geschetste doelgroepen, gaat uiteraard heel wat verder dan het eenvoudigweg indraaien van een krachtigere lamp. Er spelen immers vele factoren, zoals: - Spreken we over nieuwbouw, een verbouwing of een aanpassing binnen een bestaande situatie? - Bij de aanpassing van een bestaande situatie: welke lichtbronnen zijn er aanwezig, hoe zijn de ruimtes ingericht, hoever gaat de bereidheid om doortastende aanpassingen te doen? - Moeten we rekening houden met andere bewoners van de woning of andere gebruikers van het gebouw? - Hoe zit het met de bruikbaarheid van invallend daglicht? - Ondervindt de vraagsteller een tekort aan licht of net het tegengestelde: hinder door te veel licht? Na een grondige analyse van al deze parameters en het doorlopen van een uitgebreid lichtadviestraject, kunnen uiteindelijk heel erg uiteenlopende oplossingen voorkomen in een lichtadvies, waaruit een greep van vaak geadviseerde oplossingen: - de woninginrichting (bemeubeling, kleuren, contrasten, …) aanpassen, - lampen, armaturen, lichtpunten vervangen, verplaatsen en/of toevoegen, eventueel met aanpassing aan de armatuur (retrofit), - alternatieve schakelsystemen (zoals dimming of aanwezigheidsdetectie) toepassen, - smart verlichtingssystemen implementeren, - systemen voor zonwering/zonverduistering toepassen, Met hierboven geschetste problematiek als uitgangspunt, werken we een opleiding tot lichtadviseur uit. De opleiding zal uit een viertal modules bestaan: 1. LICHT: Wat is licht? Spectrale samenstelling van licht (met praktijksessie), Gedragingen van licht, Lichtgrootheden, Licht meten (met praktijksessie). 2. VERLICHTINGSTOESTELLEN: Lampen, Armaturen, Schakelmateriaal, Sturing, Zonwering/verduistering, Systemen voor de aanwending van daglicht, Normering. 3. ELEKTRICITEIT: Vereiste basiskennis in functie van verlichtingsadvies. 4. SLECHTZIENDHEID: Overzicht van de pathologieën, de functionele beperkingen die elke pathologie inhoudt. 5. HET LICHTADVIES-TRAJECT: Probleemanalyse en in kaart brengen van een bestaande verlichtingssituatie, telkens met praktijksessies in BLL-lichtlab: lichtdiagnose, lichtbeleving, lichtadvies formuleren, een DIALux-bestand interpreteren.